Uitleg en help

Op deze pagina vind u een korte uitleg over de catalogus zoals op deze site is opgenomen.

De linkerkolom is de navigatiekolom. Door daar te klikken wordt een weg door de catalogus gebaand. Om bij de tabellen te komen staan er twee wegen op, namelijk via

zoeken op naam Via deze optie wordt een alfabetische index getoond van alle brouwerijen en biermerken waarvan een glas in de catalogus is opgenomen. Als van een brouwerij een een biersoort of biermerk ontbreekt, heb ik daar geen glas van en weet ik ook niet dat er een glas van bestaat. Bijvoorbeeld wel Midzomerbier van Alfa, maar niet Milleniumbrew van Bavaria (daar is geen glas van). Door op de brouwerijnaam van de desbetreffende biermerk of biersoort te klikken, verschijnt de desbetreffende tabel in beeld.
geografisch zoeken Deze optie toont de kaart van Nederland. Door daar op te klikken wordt (een deel van) een provincie getoond, waarin de brouwerijen staan aangegeven. Door op een brouwerij te klikken verschijnt de desbetreffende tabel in beeld. Soms heeft een brouwerij meerdere vestigingen of zijn kenmerkende vestigingen gesloten. Geprobeerd is steeds ook de eerdere locatie op te nemen als dat zinvol lijkt. Geheel consequent zal zijn nog niet zijn gebeurd.

Boven aan iedere brouwerijpagina staat eerst een tabel waarin de paragrafen zijn weergegeven. Eerst de standaard logo's, dan de verschillende biersoorten, dan de opdrukglazen, vervolgens de series en tenslotte de overige glazen. Via het klikken op die tabelregels wordt gesprongen naar de desbetreffende paragraaf in de tabel. Soms staat daar vervolgens weer zo'n verwijzingstabel als er nog een onderverdeling wenselijk is.

Waar mogelijk zijn boven de tabel een foto van de glazen opgenomen in hun onderlinge verhouding. Om de laadtijd niet te lang te maken zijn deze foto's tamelijk klein, maar geven toch een goed beeld. Ook zijn vaak grote foto's van een (detail van een) glas opgenomen. Dan staat er bij de tabelregel het volgende icon: . Door op dat icon te klikken wordt het glas of het detail groot afgebeeld op een aparte (nieuwe) pagina (of de pagina waar al eerder een glas vergroot is weergegeven). De kwaliteit is niet altijd voldoende. Sinds kort beschik ik over een digitaal fototoestel; ik hoop geleidelijk alle glazen te fotograferen en slechte foto's te vervangen.
Voor "oudere"pagina's kunnen nog kleine foto's per glas onder de tabel staan. Ook daar kan een glas groot worden getoond, maar dan door op de kleine foto te klikken.

De tabelregels kennen de volgende betekenis:

Eerste kolom: Zegt iets over het glas in mijn verzameling; dit wordt aangeduid door de volgende icons
 
  (niets/blanco)Dat betekent dat ik het glas niet bezit
Ook deze "teleurgestelde smile" betekent dat ik het glas nog niet heb.
Dit vinkje geeft aan dat ik het glas heb
Dit tekentje geeft aan dat een grote foto van dit glas kan worden weergegeven. Klikken op dit icoontje het glas (of een detail daarvan) in een nieuwe pagina.
Tweede kolom: Geeft een korte beschrijving van het glas, vaak zowel de vorm als de opdruk
Derde kolom: Geeft mijn interne nummer (meestal volgnummer van verkrijging). Op een later moment zal de nummering chronologisch kunnen zijn, indien meer bekend is over de "volledigheid".
Vierde kolom: Deze kolom geeft een aanduiding van de vorm van het glas. Er zijn natuurlijk vele benamingen voor het zelfde glas en er zijn glazen die zich niet makkelijk laten omschrijven in één woord. In het laatste geval zal in de tweede kolom een nadere omschrijving zijn te vinden. Helaas zal blijken dat ik (nog) niet consequent de benamingen heb doorgevoerd.
  Veel merken hebben eigen benamingen voor de eigen glazen; soms zijn dat eigen benamingen voor "standaard"-glazen, soms zijn dat benamingen voor glazen die kenmerkend zijn voor dat merk. Standaard-vormen hebben steeds de algemene naam gekregen, specifieke brouwerij-vormen krijgen de door die brouwerij gegeven kenmerkende naam. Die zijn ook in onderstaand overzicht opgenomen

Onderstaand zijn de namen weergegeven met een korte toelichting. Door op "voorbeeld" te klikken wordt een kenmerkend glas getoond.

 
fluitje fluit, pijpje
emm emmmertje, amsterdammertje
stapel glas met een kraag boven in; dit kan zowel glooiend als met bredere bolling
knik bijna recht glas met opeens een bijna rechte knik in het glas
tuit een glas dat onder smal en boven breed is
beker glas dat iets bol loopt, dus breder in het midden dan boven en onderin
staand beetje algemene kreet voor overige glazen zonder steel
voet voetglas met steel
pulM,L,R pul met het oor respectievelijk aan de achterkant (ten opzichte van het opgedrukte logo), aan de linkerkant of aan de rechterkant
Vijfde kolom: Geeft de hoogte van het glas weer in centimeters met één decimaal. Dit is de absolute hoogte van de bovenrand tot de onderkant. Gepoogd is de welvingen van het glas dus buitenbeschouwing te laten. Soms komen door de loop der tijden identieke glazen voor met kleine hoogteverschillen. Glazen met hoogteverschillen tot maximaal 0,4 cm zijn door mij niet als afzonderlijk glazen onderscheiden.
Zesde kolom: De kolom geeft aan of het glas aan de bovenkant een goudkleurige rand heeft. Een "J" of "GR" staat voor ja, wel aanwezig en een "N" of "-" voor nee, niet aanwezig. Identieke glazen met en zonder goudkleurige rand worden als verschillende glazen opgenomen.
Zevende kolom: De kleuren van de opdruk worden in deze kolom opgenomen. De volgende afkortingen zijn gebruikt (meestal de eerste twee letters):
 
be beige bl blauw
br bruin ge geel
go goud gr groen
gs grijs wi wit
zi zilver zw zwart
veelkl veelkleurig, in het algemeen meer dan 5 kleuren
/ dit teken maakt onderscheid tussen de kleuren van het standaard logo (voor de /) en de kleuren van de bijzondere opdruk (na de /)
.../ drie puntjes en de / geeft aan dat de kleuren van het logo standaard zijn en wordt dus feitelijk alleen de bijzondere opdruk kleuren specifiek (achter de /) vermeld
Achtste kolom: De laatste kolom bevat de vermoedelijke datum van uitgifte van het glas. Soms is het heel precies, omdat het glas bij een bepaalde gebeurtenis is uitgegeven en de datum bekend is, soms is het iets globaler, bijvoorbeeld jaar van eerste signalering of relatie met opdrukken of logowijziging, en vaak weet ik niet; dan is een vraagteken (?) weergegeven.

Laatste update: 1 november 1999